Recenze CD : Petr Eben, Martinů quartet a Karel Košárek u Supraphonu

29.08.2017

Perfektně zahráno, perfektně nahráno! Existují a naštěstí i stále vznikají snímky, jejichž hodnocení je tak jednoznačné a přímočaré, že je lepší zanechat čtení a soustředit své smysly ihned k poslechu. Již samotné setkání s osobností Petra Ebena (1929 - 2007) v každém člověku zanechalo vzpomínky navždy. Je to kouzlo na papír zapsaných hudebních myšlenek a technická vymoženost zvukového záznamu, že si ryzí umění tohoto velkého člověka můžeme bez ustání připomínat na koncertech i na nahrávkách.

Tou nejnovější a vysoce erudovanou je snímek Supraphonu, který byl nahrán v říjnu roku 2016 ve studiu Domovina a v březnu a dubnu roku 2017 v Sále Martinů Hudební a taneční fakulty AMU. Ke komornímu uskupení Martinů Quartet se pro tento projekt přidal vynikající český pianista Karel Košárek. Mohl tak vzniknout disk, na kterém vedle Smyčcového kvartetu "Labyrint světa a ráj srdce" z roku 1981 nalezneme ještě Klavírní trio (1986) a Klavírní kvintet (1991-92).

Ve výborně informačně bohatém průvodním textu nahrávky (autorkou je Kateřina Vondrovicová) se dozvídáme vše potřebné k tomu, aby byl poslech světa Ebenovy komorní hudby co "nejsnazší". I pro posluchače, který by se snad předem nechtěl zaobírat detaily vzniku jednotlivých skladeb, a ani by nechtěl studovat životní příběh tohoto umělce, jehož hudba je jím samozřejmě vrchovatě ovlivněna, je poslech průzračně a fantasticky čistě a virtuózně znějících nástrojů Lubomíra Havláka (1. housle), Libora Kaňky (2. housle), Zbyňka Paďourka (viola), Jitky Vlašánkové (violoncello) a již zmiňovaného klavíristy Karla Košárka záležitostí spontánně radostnou, posluchačsky vděčnou a tempu lidského života blízkou.

Vše zde nasvědčuje a směřuje k tomu, že se tato nahrávka může stát veleúspěšnou na mezinárodním poli a stát se vodítkem k tomu, aby se hudba Petra Ebena více a více objevovala na programu koncertů těch nejvýznamnějších světových komorních ansámblů. Přejme jí to a hlavně ji poslouchejme, stojí to za to!