Překrásný večer s Jakubem Hrůšou, Betsy Horne a Vesselinou Kasarovou v Bamberku

01.10.2017
© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner

Návštěvu Bamberku by bylo možné nazvat velepříjemnou povinností. Město jako takové je skvostem, který tuto "přezdívku" nenosí nadarmo. Stačí hodinová procházka, aby si člověk udělal obrázek o tom, v jakém prostředí zde místní obyvatelé žijí a v jaké atmosféře se ocitá příležitostný či pravidelný návštěvník. Nemít s sebou fotoaparát by bylo velkou chybou.

Hudbymilovnému návštěvníkovi zcela jistě neujde Dominikánský kostel, který až do roku 1993 hostil koncerty Bamberských symfoniků. Bavorská státní filharmonie se ve zmiňovaný rok přestěhovala do nového sídla na adresu Muβstraβe 1. Na Konzerthalle Bamberg, jež je situovaná na jižním břehu řeky Regnitz a protéká v její bezprostřední blízkosti, je nyní zavěšena velká plachta pyšně informující o přítomnosti nového šéfdirigenta, našeho Jakuba Hrůši.
© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner

Koncert, který se konal 29. září, skýtal několik lákadel. Krom Schubertovy symfonie C-Dur "Velké" to bylo dílo Ernesta Chaussona nesoucí název Poème de l´amour et de la mer pro soprán a orchestr (1882, orch. rev. 1893) a La mort de Cléopâtre (1829) Hectora Berlioze.

Na interpretaci díla Chaussonova se podílela americká sopranistka Betsy Horne. Její soprán je jedním slovem nádherný, přednes to byl niterný, intonačně čistý a výrazově bohatý. Její hlas se úchvatně nesl a v souladu s Hrůšou půvabně podmalovaným orchestrálním doprovodem a přesvědčivě vystihl význam slov básníka Maurice Bouchora (1855-1929).
© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner

Světově proslulá bulharská mezzosopranistka Vesselina Kasarova měla za cíl vyjádřit význam veršů, jejichž autorem je Pierre-Ange Vieillard (1778-1862). V případě enormní náročnosti Berliozova díla to byl cíl ambiciózní, podařil se však naplnit do posledního detailu a nadšené bamberské publikum tak mohlo vzdát hold umělkyni, kterou lze v nejlepším slova smyslu nazvat živlem, který svým zpěvem strhne vše, co mu stojí v cestě. Pěvkyně je na vrcholu kariéry, její hlas je jako skalní blok stojící na nezlomném základě. Má sílu a nevšední témbr. Roky interpretační praxe nyní přinášejí vybroušenou kvalitu jdoucí ruku v ruce s příkladnou technikou.

© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner

Jestliže první polovina večera přinesla vokálně instrumentální díla, která lze slyšet jen zřídka kdy, byla to Schubertová symfonie C-Dur v druhé části, jež je skladbou patřící u mnohých posluchačů i dirigentů k nejoblíbenějším. Sebejistě zde již stál Jakub Hrůša sám před svými orchestrem, sebejistě zde již tváří v tvář plně koncentrovanému publiku ukazoval svůj pohled na jednu z nejnádhernějších partitur symfonického repertoáru vůbec. Píšu-li slovo "svůj", není to náhodou, poněvadž je to právě Jakub Hrůša, jenž mi vždy přijde příkladně osobitý, neovlivněný a nesnažící se za každou cenu znít tak, jak "říká zákon". Líbí se mi, že bude-li se dít cokoliv, bude to vždy Jakub Hrůša, kdo bude znít a nebude to ono "cokoliv", co se právě odehrává v dirigentově a tedy i v našem okolí. Hudba zde nikdy nebude ovlivněna okolní atmosférou, atmosféru bude vždy vytvářet Jakub Hrůša. V pevných rukou mu orchestr hrál výborně, sóla byla znamenitá, dynamická škála dechberoucí. Bylo to provedení plné jasných barev a kmitajícího vzruchu. Sál Josepha Keilbertha byl svědkem překrásného koncertu!

© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner

Bamberk

© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner
© ElegantClassics - Miloš Bittner