Recenze Blu-ray : Bachova mše h moll a Herbert Blomstedt na labelu Accentus

25.01.2018

Je zcela opodstatněné tvrdit, že i Johann Sebastian Bach věřil, že i mezi lidmi "věřícími" lze nalézt lidi dobré. Však jsou na světě jen dva druhy lidí, dobří a zlí a je nutné stále připomínat, že jiné dělení vychází pouze z hlav zlých. Thomaskirche, ve kterém skladatel působil v letech 1723 až 1750 byl v rámci červnového Bachfest Leipzig 2017 svědkem provedení impozantního díla, které bylo psáno na latinský liturgický text, a i ten si kromě Gewandhausorchester Leipzig a Drážďanského komorního sboru přišlo poslechnout mnoho lidí. Též s ohledem k výše uvedenému označme návštěvníky jako posluchače a nikoliv jako "věřící", vždyť stejně jako je tomu u vysokoškolského titulu, ani láska k hudbě není jasným důkazem toho, že je vlastník resp. posluchač, dobrým člověkem. V historii nebyla, nyní není a ani v budoucnu nebude děsivější kombinace, než jakou představuje zlý "věřící" člověk.

Atmosféru sv. Tomáše znám velmi dobře, navštívil jsem jej několikrát a vzdal jsem tak již vícekrát poctu skladateli, který zde odpočívá. Příští návštěva však bude ještě zajímavější a to zcela jednoznačně pod dojmem poslechu Blu-ray (vydáno též na DVD), které v loňském roce vydala lipská nahrávací společnost Accentus Music. Základním rysem počinu je jeho výtečná zvuková kvalita. Během celého provedení jsem nezaznamenal jakýkoliv rušivý element, jehož zdrojem by byli přítomní posluchači, a tak lze směle tvrdit, že zde máme technické parametry studiového záznamu, ba je zde nadmíru jasné, že právě Genius loci a bezprostřednost okamžiku, ve kterém byl záznam pořizován, byly elementy, které z nahrávky dělají skutečně cosi výjimečného.

Photographer © Gert Mothes – Accentus Music
Photographer © Gert Mothes – Accentus Music

Ať se jedná o hoboj, flétnu, hornu či housle, vždy je poslech náročných sólových výstupů těchto instrumentů požitkem, který je samo sebou umocněn hudebním vyjádřením vokálním. O to se kromě již zmiňovaného Dresdner Kammerchor, který skvěle připravil sbormistr Michael Alber, postarali i čtyři sólisté. Na prvním místě zmiňme vždy obdivuhodně koncentrovaného Itala Lucu Pisaroniho, přednášejícího basový part. Jeho přednes patřil k prvotřídním. Nádheru svého altu opět v plné kráse demonstrovala Rakušanka Elisabeth Kulman. V dobrém slova smyslu lze tuto pěvkyni ve spojitosti s její vizáží, barvou hlasu a nakonec i s její kariérou označit za lehce exotickou a nevídanou osobnost, a je pro mne vždy velkou radostí být přítomen na místě jejích uměleckých kreací. Kulatý a znělý tón příjemné barvy se linul i z úst lyrického tenoristy Wolframa Lattkeho, dobrou techniku a vzorovou intonaci předvedla německá sopranistka Christina Landshamer.

Herbert Blomstedt dal provedení punc vznešenosti i výjimečnosti. S osobitým klidem a životními a hudebními zkušenostmi, které se v jeho osobě nalézají, rozkryl Bachovu hudbu do nezměrné šíře a její pravé krásy. Kromě Johana Sebastiana Bacha tak i jemu patří poděkování a obdiv od všech dobrých a pozitivně smýšlejících lidí celého světa.

www.bachfestleipzig.de

www.accentus.com